Zaktualizowaliśmy dzisiaj Słownik Bohan Pro o 500 nowych haseł (250 chińsko-polskich i 250 polsko-chińskich) z dziedziny górnictwa! Hasła opracował Paweł Kowalczyk.

Górnictwo to trudna dziedzina techniczna, ale niezwykle ważna z punktu widzenia polskiego przemysłu wydobywczego, ale może przede wszystkim z punktu widzenia przemysłu produkującego maszyny górnicze. Polska jest silnym graczem na tym rynku, a obserwując Chiny, zapotrzebowanie na import maszyn górniczych w najbliższym czasie powinno utrzymać się na wysokim poziomie.

Hasła dostępne są po zalogowaniu się wyłącznie dla użytkowników posiadających aktywne subskrypcje. Polecamy!