2015-02-07 Aktualizacja słownika (词典更新)

Więcej
5 lata 9 miesiąc temu #6832 przez Bohan
CN-PL: 29893
PL-CN: 23456
Chengyu: 1853
Silesia: 651


Największy słownik polsko-chiński, wydawnictwo, tłumaczenia!
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 9 miesiąc temu - 5 lata 9 miesiąc temu #6833 przez Damian
Choć oczywiście wyjątkowo cieszy mnie, że słownik się rozwija, to jednak należy podkreślić, że wskazane użycie słowa „aktywność” jest przykładem błędu wynikającego z kalki językowej. Choć oczywiście możemy rozmawiać o „school activities” w języku angielskim, to już użycie słowa „aktywność” w kontekście zajęć czy imprez szkolnych w języku polskim jest błędem.
Ostatnia5 lata 9 miesiąc temu edycja: Damian od.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 9 miesiąc temu #6834 przez Bohan
Dokładnie ten sam komentarz zostawiłem podczas weryfikacji tego hasła, szukamy trafniejszego przykładu zdania do słowa aktywność, bo samo tłumaczenie wydaje się nam poprawne.

Masz jakieś propozycje?

Żeby nie być gołosłownym, załączam zrzut z Edytora Bohan.Największy słownik polsko-chiński, wydawnictwo, tłumaczenia!
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 9 miesiąc temu - 5 lata 9 miesiąc temu #6836 przez Damian
Obawiam się, że problem leży w samym tłumaczeniu. Oczywiście podstawowe znaczenie wskazanych słów jest bardzo podobne, bowiem „aktywność” oznacza „działanie, przejawianie inicjatywy”, czy też „branie udziału”, zaś chińskie słowo 活动 zdefiniowano w słowniku w postaci rzeczownika jako 表示为达到某种目的而采取的行动, czyli jako działanie podjęte w określonym celu. Problem polega na tym, że polska „aktywność” nie zawsze ma określony cel. Zatem choć możemy mówić np. o aktywności fizycznej (体育锻炼) czy aktywności zawodowej, w tłumaczeniu niestety nie użyjemy słowa 活动. Możemy co prawda rozmawiać o „aktywności inwestycyjnej” (投资活动), choć w większości przypadków tak naprawdę chodzi nam po prostu o „inwestycje”. Możemy jednak mieć na myśli aktywność w kontekście „reaktywności” fizykochemicznej i w tym przypadku bezspornie istnieje wspólny mianownik w postaci czasownika 活动, definiowanego jako 动摇;不稳定, który znajdziemy np. w aktywności sejsmicznej (地震活动) czy słonecznej (太阳活动), jednak mówimy tutaj o różnych częściach mowy.
Ostatnia5 lata 9 miesiąc temu edycja: Damian od.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 9 miesiąc temu #6837 przez Bohan
Dziękuję za dogłębną odpowiedź. Muszę to przetrawić i gdy dojdziemy do konsensusu, zaktualizujemy wpis w słowniku!

Największy słownik polsko-chiński, wydawnictwo, tłumaczenia!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.211 s.
Zasilane przez Forum Kunena