TLex Suite 2010 (licencja komercyjna)

tlex
5 795,00 PLN (4 711,38 PLN bez VAT)

TLex (skrót od TshwaneLex) jest wyposażonym w wiele funkcji, profesjonalnym, gotowym do natychmiastowego użytku pakietem aplikacji do tworzenia słowników lub list z terminologią w pełnym zakresie językowym. Pakiet ten stosowany jest przez wiele znaczących

Producent: TshwaneDJe 
Wersje językowe:angielski, polski, chiński, niemiecki, francuski, hiszpański
Opis: TLex (skrót od TshwaneLex) jest wyposażonym w wiele funkcji, profesjonalnym, gotowym do natychmiastowego użytku pakietem aplikacji do tworzenia słowników lub list z terminologią w pełnym zakresie językowym. Pakiet ten stosowany jest przez wiele znaczących wydawnictw, organizacji rządowych oraz osób prywatnych na całym świecie, jako, że zapewnia on doskonały zwrot inwestycji.

TLex zawiera wiele specjalistycznych funkcji, które pozwalają na radykalne zmniejszenie czasu przygotowania słownika oraz zwiększenie jakości oraz spójności tworzonych słowników (począwszy od jednoosobowych projektów aż po duże projekty grupowe). Funkcje te zawierają zintegrowany System Kwerend Korpusu Językowego, podgląd w czasie rzeczywistym, możliwość pełnego dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika, zaawansowany zestaw styli, „smart cross-references” ze śledzeniem i automatyczną aktualizacją, automatyczne odwrócenie lemma (terminy wpisane np. w części polsko-angielskiej można odwrócić i w ten sposób otrzymać wersję angielsko-polską), automatyczne numerowanie i sortowanie, eksport do MS Word oraz innych systemów składania tekstów (takich jak InDesign, Quark oraz XPP), obsługę wielu użytkowników przy zarządzaniu terminami oraz wiele innych. Publikacja na papierze, w Internecie lub w postaci oprogramowania na CD lub innym nośniku.

TLex współpracuje ze wszystkimi językami, może być wykorzystywany do tworzenia wszelkich rodzajów słowników i oparty jest na standardach takich jak XML oraz Unicode.

Pakiet TLex 2010 zawiera:

Dla kogo przeznaczone jest TshwaneLex?

 • Wydawnictw specjalizujących się w wydawaniu słowników
 • Prywatnych twórców słowników
 • Zespołów tworzących i rozwijających słowniki
 • Administratorów i użytkowników terminologii
 • Organizacji rządowych i innych organizacji tworzących słowniki lub listy terminologii
 • Organizacji, w których działalności niezbędne jest wewnętrzne tworzenie, administrowanie oraz dystrybucja terminologii (np. publikacja w intranecie)
 • W celu tworzenia:
  • Jednojęzycznych, dwujęzycznych lub wielojęzycznych słowników (papierowych, elektronicznych internetowych lub intranetowych)
  • Wielojęzycznych list z terminologią
  • Innych słowników z objaśnieniami (np. z terminami ekonomicznymi, górniczymi itd.)
  • Wielkich słowników historycznych
  • Wielu innych rodzajów publikacji słownikowych np. słowników wyrazów bliskoznacznych
Zalety

Korzystając z wyspecjalizowanego oprogramowania do tworzenia słowników zamiast z narzędzi ogólnego zastosowania takich jak edytor tekstu czy też pospolitych narzędzi XML zapewnia znaczne korzyści zarówno w zakresie czasu tworzenia słownika oraz jakości końcowego produktu dla pojedynczych leksykografów jak i zespołów leksykografów czy też zespołów tworzących listy z terminologią:

 • Skrócony czas ukończenia projektu między innymi dzięki różnego stopnia automatyzacji, na przykład automatycznej numeracji, możliwości odwrócenia lemma, odnośnikowemu przeszukiwaniu/uaktualnianiu oraz sprawdzaniu błędów
 • Zwiększona spójność przy opracowywaniu elementów dzięki funkcjom takim, jak filtr przedimków
 • Bardziej spójne oraz wyważone opracowywanie obu języków w słownikach dwujęzycznych
 • Ulepszona współpraca oraz komunikacja w grupie roboczej
 • Łatwiejsze dostosowanie do pracy w dużych grupach
Główne funkcje
  • Szybkość obsługi
  • Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika: TshwaneLex jak i TshwaneTerm nie wymagają zaawansowanych umiejętności w zakresie obsługi komputera – jeśli potrafisz obsługiwać Microsoft Word bez problemu nauczysz się obsługi TshwaneLex/TshwaneTerm
  • Automatyczna numeracja sense
  • Automatyczna numeracja homonimów
  • Automatycznie odnośnikowe wyszukiwanie oraz uaktualnianie numerów homonimów oraz sense
  • Podgląd efektów pracy w czasie rzeczywistym (WYSIWYG – what you see is what you get)
  • Natychmiastowy podgląd elementów z odnośnikami oraz elementów odnoszących
  • Zintegrowany korpus
  • Pełne wsparcie Unicode - wsparcie dla dosłownie wszystkich języków świata
  • Bezproblemowe wstawianie wszelkich symboli fonetycznych (IPA; rozszerzenia fonetyczne)
  • Pełna możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz wysoka elastyczność (tworzenie wszelkich pól jak i struktur niezbędnych dla twojego słownika)
  • Wsparcie leksykograficzne dla sieci oraz wielu użytkowników (praca zespołowa), wsparcie dla wszystkich popularnych serwerów bazodanowych np. MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL
  • Narzędzia administracyjne: Możliwość przydzielenia zadań użytkownikom oraz monitorowania postępów pojedynczych użytkowników jak i całej grupy
  • Eksport do: 
   Formatów Microsoft Word, RTF, HTML, XML, CSV Corel WordPerfect oraz OpenOffice (poprzez format RTF) Adobe InDesign oraz QuarkXPress Adobe InDesign and QuarkXPress
  • Import z: 
        Własnych glosariuszy
        CSV (możliwość zaimportowania słów na podstawie częstotliwości występowanie w korpusie) 
        XML lub wyników częstotliwości występowania słów z oprogramowania do kwerend korpusu językowego 
        IMPORT INDYWIDUALNY: prosimy o kontakt w sprawie oferty na konwersję już istniejących danych w jakimkolwiek formacie
  • Różnorodne funkcje do tworzenia wielu słowników z jednej bazy danych
  • Możliwość dostosowania styli do własnych potrzeb (czcionka, kolor itp.) dla każdego pola w słowniku
  • Możliwość dostosowanie do własnych potrzeb języka w meta-języku
  • Słowniki dwujęzyczne: automatyczne odwracanie lemma
  • Słowniki dwujęzyczne: Tryb dwujęzycznej równoległej edycji oraz “widoku połączonego”
  • Słowniki dwujęzyczne: „rozdzielacze Ekwiwalentów Tłumaczeń”
  • Multimedia: Możliwość połączenia nagrań dźwiękowych (np. wymowy) z każdym polem
  • Multimedia: Możliwość dodawania obrazów do haseł
  • Wsparcie dla IME „Windows soft-keyboard”
  • Wsparcie dla języków pisanych od prawej do lewej (Hebrajski, Arabski itd.)
  • Szybkie przeszukiwanie tekstowe w całym słowniku
  • Filtr: definiowanie kryteriów dla podglądu/eksportu podzbioru słownika oparte na określonych cechach charakterystycznych
  • Funkcja porównywania/scalania słowników: Możliwość zintegrowania pracy wykonanej przez różnych członków zespołu
  • Unikalne narzędzie statystyczne, pozwalająca na wyważoną obsługę na wielu poziomach
  • Automatic checking for various dictionary errors
  • Dostępny moduł oprogramowania dla Słownika Elektronicznego (CD-ROM)
  • Obsługa języka skryptów
  • Możliwość dostosowania DTD do własnych potrzeb (edytor gramatyczny słownika)

Wymagania systemowe

 • Intel Mac

LUB:

 • Windows PC (Windows 2000 / XP / Vista / 7)

Wybierz prawidłową licencję dla swoich potrzeb:

Pakiet TLex Suite 2010 zawiera TLex (TshwaneLex), tlTerm, tlCorpus oraz tlReader (tlTerm oraz tlCorpus mogą być zakupione osobno jako niezależne wydania). Pekiet TLex sprzedawany jest w następujących czterech opcjach licencyjnych:
1. Licencje komercyjne/rządowe:
Licencje komercyjne/rządowe zawierają opcjonalnie 12 (dwanaście) miesięcy wsparcia telefonicznego/e-mailowego, mogą być też zakupione w niższej cenie bez powiązanego wsparcia (patrz ceny w tabeli poniżej).
2. Licencje akademickie:
• Słowniki stworzone na licencji akademickiej nie mogą być komercyjnie publikowane (tzn. nie można generować z nich przychodu).
• Licencje akademickie są przeznaczone do użytku w instytucjach akademickich takich jak uniwersytety, do nauczania lub w celach badawczych.
• Należy zauważyć, że organizacje rządowe zazwyczaj nie kwalifikują się do cennika dla licencji akademickiej. 
• Niestety nie zawierają one bezpłatnego wsparcia (w przypadku pytań prosimy o wybranie ‘Pakiet Wsparcia – Podstawowy’ lub wyższy).
3. Licencje osobiste:
Licencje osobiste mogą być wykorzystywane do pracy komercyjnej (np. publikacja słowników, niezależne tworzenie słowników lub tłumaczenia) przez osoby prywatne lub wolnych strzelców, jednak:
• Licencje osobiste mogą być zakupione (zafakturowane) przez osoby prywatne a nie zarejestrowane jednostki taki jak firmy lub organizacje non profit. 
• Licencje osobiste nie mogą być przeniesione na zarejestrowane jednostki takie jak firmy lub organizacje non profit.
• Niestety nie zawierają one bezpłatnego wsparcia (w przypadku pytań prosimy o wybranie ‘Pakiet Wsparcia – Podstawowy’ lub wyższy)
4. Licencje dla zagrożonych języków:
Każdy, kto pracuje nad językiem oficjalnie uznanym za zagrożony (nie obejmuje to języków należących jedynie do kategorii ‘mniejszości językowych’) kwalifikuje się do cennika dla licencji akademickich. W odróżnieniu jednak od licencji akademickich nie ma tutaj ograniczeń dotyczących publikacji. Aby się zakwalifikować prosimy o podanie języka(ów), które będą opracowywane oraz umotywowania ich statusu zagrożonego języka. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.
• Niestety nie zawierają one bezpłatnego wsparcia (w przypadku pytań prosimy o wybranie ‘Pakiet Wsparcia – Podstawowy’ lub wyższy).

Powiązane produkty

Wyników 1 - 1 z 1