W SKRÓCIE

Przesyłka

Bohan realizuje przesyłki przy pomocy Poczty Polskiej (zgodnie z dostępnym na stronach internetowych Poczty Polskiej cennikiem). Na specjalne życzenie i po zgłoszeniu takiej potrzeby, przed dokonaniem zakupu, możliwe są inne formy przesyłania przedmiotów.

Wysyłka przedmiotów następuje w tym samym dniu lub w następnym dniu roboczym licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zakup na kontach Bohan. Bohan zawsze nadaje przesyłki priorytetowe, więc docierają one do klienta następnego dnia po nadaniu. Płatności można dokonać przelewem na konto, błyskawicznym przekazem pieniężnym obsługiwanym przez PayPal lub PayU, kartą kredytową lub debetową albo w gotówce osobiście w siedzibie firmy. Bohan nie pobiera żadnych dodatkowych opłat transakcyjnych. Jedyne oplaty mogą leżeć po stronie uslugodawcy wybranej metody płatności. O terminie dokonania wpłaty decyduje kupujący, mając przy tym na uwadze, że od terminu wpłaty zależy dzień nadania przesyłki.

Zwroty

Jeżeli zamówiony przedmiot nie spełnia oczekiwań kupującego, kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, który musi następnie zwrócić na adres Bohan w Polsce w ciągu 14 dni od daty przesłania drogą mailową informacji o odstąpieniu od umowy. Bohan zobowązuje się do zwrotu kosztów zakupu przedmiotu (łącznie z kosztem przesyłki wedlug cennika Poczty Polskiej).

Polityka walutowa

Bohan przelicza waluty zgodnie ze średnim kursem wymiany walut dostępnym na stronach internetowych Narodowego Banku Polskiego.

Mogą wystąpić niewielkie różnice między średnim kursem waluty w NBP a cenami wyświetlanymi na stronach Bohan. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji lub, gdy nastąpi gwałtowna zmiana kursu waluty niezależna od Bohan, Bohan zastrzega sobie prawo do niezrealizowania transakcji. Środki już przelane na rzecz Bohan (np. poprzez system natychmiastowych płatności online PayPal) zostaną wtedy zwrócone do kupującego.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje można składać drogą mailową lub telefonicznie. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Koszt połączenia z numerem stacjonarnym w Polsce według taryfy operatora. W przypadku kontaktu elektronicznego, koszt przesłania danych według taryfy operatora.

Dane kontaktowe sprzedawcy oraz siedziba firmy

Pełna nazwa: Bohan Krzysztof Achinger
Adres: Wielkanocna 38B, 30-376 Kraków
NIP: 5492202277
REGON: 360376210

Konto bankowe: 46 1140 2004 0000 3602 7870 1290

Kontakt telefoniczny lub e-mailowy tutaj.

Postanowienia końcowe

Jeżeli jakikolwiek z zawartych na niniejszych stronach Bohan przepis lub zasada są niezgodne lub okażą się niezgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa (w wyniku zmiany prawa), Bohan oraz konsument śą zobowiązani do postępowania zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

W przypadku zaistnienia sporu, Bohan dąży do ich polubownego rozwiązania poprzez wszelkie dostępne środki komunikacji. Jeżeli sporu nie da się rozstrzygnąć, sprawą winien zająć się odpowiedni sąd z siedzibą najbliższą siedzibie firmy.

Firma Bohan respektuje wszystkie obowiązujące na terenie Polski prawa. Zapraszamy do zapoznania się z odpowienimi przepisami w mających zastosowanie ustawach oraz rozporządzeniach.

PEŁNY REGULAMIN

(Nowy regulamin w przygotowaniu w między czasie pragniemy pinformować, że sklep respektuje wszystkie prawa konsumenta zapisane w stosownych ustawach.)