Słownik HSK (chińsko-polski)

Słownik HSK to pierwsza i jedyna do tej pory pozycja na rynku wydawniczym w Polsce, zawierająca pełne słownictwo – 5000 słów i zwrotów – których znajomość wymagana jest przy przystąpieniu do państwowego egzaminu znajomości języka chińskiego HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì). Każde hasło opatrzone jest dwoma przykładowymi zdaniami, które ułatwiają zastosowanie zwrotu w odpowiednim kontekście. Ponadto zawarte w niniejszej publikacji słownictwo, podzielone na 6 poziomów trudności, to najczęściej używane dziś słowa i zwroty, dzięki czemu pozycja ta stanowi również niezbędne narzędzie dla każdej osoby zainteresowanej językiem mandaryńskim oraz Państwem Środka.

Autorzy: Marlena Achinger, Antoni Radziwiłł 

Korekta techniczna i językowa: Yang Dan, Xi Wenjuan, Kun Zheng, Krzysztof Achinger

oraz

Agnieszka Sało, Dominika Łydka, Katarzyna Rachwał, Kinga Kamola, Maciej Kret, Małgorzata Nowak, Małgorzata Wrzos, Martyna Kopczak, Sylwia Solecka, Szymon Włoch, Wanda Kuzaka, Zuzanna Chojecka

Projekt okładki: Sara Makuch

ISBN: 978-9-3643-28-01-5

Wydawnictwo: Bohan

Format: A5

Oprawa: twarda

Stron: 531

Wydanie: I, 2017

Słownik HSK, który mamy przyjemność Państwu przedstawić, to pierwsza i jedyna do tej pory pozycja na rynku wydawniczym w Polsce, zawierająca całe słownictwo – 5000 słów i zwrotów – których znajomość wymagana jest przy przystąpieniu do państwowego egzaminu znajomości języka chińskiego HSK.


Słownik został podzielony na sześć poziomów, w których hasła uporządkowane są w kolejności alfabetycznej. Hasła opatrzone są: zapisem pinyin, poziomem egza-minu HSK, częścią mowy, tłumaczeniami wyrazów hasłowych na język polski oraz dwoma przykładowymi zdaniami w języku chińskim wraz z tłumaczeniami.


Publikując Słownik HSK chcielibyśmy zachęcić Państwa do głębszego poznania uro-ków języka chińskiego (mandaryńskiego) oraz otworzenia się na nowe możliwości nauki i pracy między naszymi krajami. Naszą misją jest wypełnienie luki na rynku wydawniczym, publikacją, która być może sprawi, że zwiększy się liczba osób zain-teresowanych współpracą z Państwem Środka. Takiej publikacji dotychczas brakowało.


Słownik HSK został wydany przez Bohan.pl – największy w Polsce internetowy słownik języka chińskiego (mandaryńskiego). Dziękujemy naszemu patronatowi, Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II oraz Centrum Polsko-Chińskiemu KUL, za wsparcie finansowe i merytoryczne niniejszego projektu. Adres URL producenta: www.bohan.pl